Responsible

alt text image

Sentia's Corporate Social Responsibility Statement

Sentia is gedreven om een verantwoorde organisatie te zijn, zowel in onze manier van werken met onze klanten en medewerkers, als in onze bijdrage aan de samenleving. Voor ons is het belangrijk dat onze medewerkers werken voor een sociaal verantwoordelijke organisatie en dit is terug te zien in onze werkwijze. Wij erkennen dat onze activiteiten een impact hebben op de samenleving en proberen dit te managen op een verantwoorde en duurzame manier.

Groene energie, verantwoord ondernemen

Onze centra handhaven de hoogste standaards op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en gebruiken ‘groene’ stroom. Een van onze centra is zelfs een actief bijdragend lid van ‘Green Grid’, won vele prijzen op het gebied van energiebesparing en is lid van het ‘European Commission Joint Research Centre on Sustainability’. Een ander centrum is ISO-14001-gecertificeerd (‘Code for Environmental Management’). Beide centra maken bovendien zoveel mogelijk gebruik van gratis koeling met behulp van de koude buitenlucht.

Elke werknemer, als onderdeel van de maatschappij, focust op het belang van van gezondheidszorg en milieu. Iedereen zet zich in om de organisatie in zijn geheel verantwoord te laten handelen. Wij overwegen de impact die onze bedrijfsactiviteiten hebben op zijn locale omgeving en maatschappij.

Transparantie

Een organisatie moet op een accurate en evenwichtige manier zijn beleid, besluiten en activiteiten waar zij voor verantwoordelijk is omschrijven. Sentia beschikt over deze informatievoorziening, zowel proactief als op navraag van de klant.

Ethiek

Het gedrag van een bedrijf is gebaseerd op de beginselen van eerlijkheid, gelijkheid en integriteit. Sentia geeft zijn werknemers handvatten voor persoonlijke groei en stimuleert samenwerking in teams. Onze werknemers zijn up-to-date door interne training en door het behalen van specifieke certificaten. Naast deze theorie, zijn onze engineers opgeleid binnen interne projecten op speciaal beschikbaar gestelde omgevingen.

Sentia's filosofie, een voorbeeld

Amber Alert is gestart in 2008 als een crowdsourcings initiatief voor vermiste kinderen. Ongeveer vier keer per jaar is dit systeem geheel operationeel en het gehele land wordt één groot opsporings-netwerk op billboards, apps, SMS en email. Sinds de start van AMBER Alert is Sentia de hoofdsponsor van deze organisatie, door middel van het beschikbaar stellen van het IT-platform en onze 24x7 managed application continuity. Wij zijn dankbaar om aan een dergelijk initiatief onze inzet te kunnen verlenen.

Respect voor regelgeving

Een organisatie is gebonden aan het recht. Mensenrechten zijn onderdeel van Sentia's filosofie. Om op een ethisch correcte manier te handelen, zal Sentia zich niet mengen met organisaties die de fundamentele rechten van de mens op enige manier in gevaar kunnen brengen.

Eerlijk werk

Wij zullen geen kinderen inhuren die niet voldoen aan de wettelijke leeftijdsgrens binnen elk land en regio. Wij gebruiken geen enkele vorm van mensenhandel, gedwongen, gebonden of verplichte arbeid. Loon en werktijden, inclusief overuren en bonus, zijn passend binnen het locale recht. Hierbij wordt rekening gehouden met het minimumloon, overuren en legaal toegestane bonus.

Belediging en discriminatie

Belediging of discriminatie wordt in geen enkele vorm getolereerd.

Vrijheid van meningsuiting

Wij stimuleren open communicatie met management over werkcondities. Sentia gelooft dat een dialoog tussen werknemer en management zorgt voor een vrije en open communicatie, waardoor een sterk en vertrouwd partnership op de werkvloer ontstaat.

Gezondheid en veiligheid

Werknemers hebben een veilige en gezonde werkomgeving die past bij de standaarden voor veiligheid en gezondheid.

 

Questions?

Wij helpen u graag

Bij Sentia hebben wij een toegewijd team dat altijd bereid is uw vragen te beantwoorden!

Contacteer ons